Nhà nước ban hành mức phạt không giúp người phạt 2 triệu

Theo nghị định mới về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đối với hành vi không cứu giúp người bị tai nạn giao thông khi có yêu cầu sẽ bị phạt từ 500.000 đến 2.000.000 đồng.

1

Nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác bảo đảm TTATGT và khắc phục những tồn tại trong quá trình thực hiện Nghị định 171/2013 và Nghị định 107/2014, vừa qua. Chính phủ vừa ban hành nghị định 46/2016 /NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt để thay thế cho nghị định 171/2013/NĐ-CP và Nghị định số 107/2014/NĐ-CP.

Theo đó, sẽ có nhiều thay đổi về mức phạt trong một số trường hợp nhằm tăng tính răn đe, giáo dục đối với những người tham gia giao thông.

Riêng đối với trường hợp không cứu giúp người bị tai nạn giao thông khi có yêu cầu.

Tổ chức, cá nhân không cứu giúp người bị tai nạn giao thông khi có yêu cầu, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a, khoản 3, điều 11 Nghị định 46/2016/NĐ – CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, cụ thể:

Đối với cá nhân có thể bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 nếu gặp người bị tai nạn có khả năng giúp đỡ, có yêu cầu giúp đỡ mà không cứu giúp. Đối với tập thể trong trường hợp này có thể bị phạt từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng.

Untitled

 

 

 

 

Nguồn: webike.vn

 

 

 

0935.35.6689